otázky a odpovědi

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Fotograf si vyhrazuje právo ke zveřejnění fotografií do svého portfolia na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách. Tyto údaje budou fotografkou Denisou Kadeřábkovou zpracovány po dobu 10 let. Pokud si klient nepřeje, aby jeho fotografie byly uveřejněny, je nutné o tom fotografa předem informovat (nejpozději po skončení focení). Pokud tak neučiníte, bere se to jako váš souhlas.

Osobní údaje které mi budou poskytnuty, jako je jméno, email a telefonní číslo, pro plnění smluvního vztahu, budu zpracovávat po následujících 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Jak dopředu se objednat na fotografování?

Na fotografování je vhodné se objednat cca 2 měsíce dopředu. U novorozeneckého (newborn) focení je dobré se objednat již v těhotenství, kdy si poznačím předpokládaný termín Vašeho porodu a cca druhý den po narození miminka prosím maminky, aby mi daly vědět sms zprávou, že již je maličké na světě a poté nabízím vhodný termín pro focení.

 

Na jaké dny a časy objednávám?

Veškeré focení, kromě svatebního, probíhají pouze v pracovních dnech od pondělí do pátku v dopoledních hodinách, odpolední časy pouze výjimečně pro exteriérové fotografování.

 

Co potřebuji vědět ke svatebnímu fotografování? 

Pokud Vás mé fotografie zaujali a domluvíme se na termínu, je zapotřebí složit rezervační poplatek 1 000,-Kč. Termín rezervuji napevno, až po uhrazení této zálohy. V rámci ceny je předsvatební schůzka, na které se osobně poznáme a probereme vše potřebné ohledně Vašeho svatebního dne.

 

 A co ostatní neupravené fotografie a základní úprava v balíčku? 
Neupravené fotografie bohužel neposkytuji. Rodinné, těhotenské a dětské fotografie obsahují základní úpravy (retuš) – tj. ořez, kontrast, jas, barevné doladění a odstranění lehkých kosmetických vad jako je např. akné, škrábanec či modřina. Nikoliv však úpravy vrásek, proporcí, neposedných vlasů, trčících ramínek, faldíků apod.
Požadavky na úpravy, nad rámec balíčku, účtuji cenou 250 Kč za fotografii.

 

 

Dodání a placení fotografií?

Fotografie dodávám cca 3-4 týdny  od zaslání výběru. Náhledy zasílám většinou do týdne. Expresní dodání fotografií do 5ti dní od výběru fotografií je s příplatkem 500,-Kč, do druhého dne částkou 1000,-Kč. . Zálohu vybírám po skončení fotografování a činní 1 500,-Kč.  Následné doplatky se provádějí, až po zhotovení zakázky. Svatební fotografie mají lhůtu dodání 4-6 týdnů od konání svatebního dne.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Denisa Kadeřábková, IČ: 75330768, se sídlem Československé Armády 656, Dobrovice 294 41 (dále jen „správce“).

Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).

Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení

  • kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail

  • další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie

Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.

Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.simonablahova.cz, sociálních sítích správce na adrese a/nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):

– dodavatelské společnosti
– poskytovatelé platebních brán
– poskytovatelé IT služeb
– poskytovatelé tiskových služeb

Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Práva subjektů údajů

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:

– přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,
– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.

V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese či telefonicky na tel. čísle +420604413713

Doba zpracování

Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.

Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.

Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od dodání zakázky subjektu údajů, poté budou data správcem odstraněna. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu jednoho roku od jejich dodání.

Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.